user: pass:

Title: Historische reizen der oostersche deelen van Asia: zynde eene historische beschryving dier koninkryken en landschappen, door hem bezocht en doorwandelt, beneffens een nauwkeurig ontwerp van de zeden, drachten, wetten en godtsdienst der zelver inwoonders, en wat verder wegens de dieren, planten, vruchten, enz. in die gewesten aanmerkenswaardig is
Author(s): Bogaert, A.
Year published: 1711
Publisher: Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn
Volume: -
Pages: vol. 1, pp. i-iv, 1-604, i-vi
File: View PDF: 751,6 kb
Any PDF files provided by the RRC are for personal use only and may not be reproduced. The files reflect the holdings of the RRC library and only contain pages relevant to rhinoceros study, and may not be complete. Users are obliged to follow all copyright restrictions.
Categories and original text of this Reference:

Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
African Rhino Species
[Visit to Cape of Good Hope]
[1711: 104]
Men vind daar ook een zeker gedierte dat, gelijk de reinoster, een, twe hoornen van een gelijke lengte op de neus draagt. 't Heeft de grootte van eenen matelyken olifant, en gelijkt de staart en pooten zeer wel naer 't zelve dier. Recht en ...
  details


[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]