user: pass:
Search results for References by zhegallo, v.i.
Zhegallo, V.I.; Kalandadze, N.N.; Shapovalov, A.V.; Bessudnova, Z.A.; Noskova, N.G.; Tesakova, E.M., 2002. Ob iskopaemykh nosorogakh elasmoteryakh (s privlecheniem materialov iz kollekzii Geologicheskogo muzeya im. V.I. Vernadskogo RAN) [On extinct rhinoceroses of the genus Elasmotherium (using the specimens of the “V.I. Vernadsky” Geological Museum collections)] [in Russian, English abstr]. VM-Novitates (Novosti iz Geologicheskogo Muzeya im. V.I. Vernadskogo), Moskva; 9: 1-47, figs. 1-6, pls. I-XI

  details


Zhegallo, V.I.; Kalandadze, N.N.; Shapovalov, A.V.; Bessudnova, Z.A.; Noskova, N.G.; Tesakova, E.M., 2002. Ob iskopaemykh nosorogakh elasmoteryakh (s privlecheniem materialov iz kollekzii Geologicheskogo muzeya im. V.I. Vernadskogo RAN) [On extinct rhinoceroses of the genus Elasmotherium (using the specimens of the “V.I. Vernadsky” Geological Museum collections)] [in Russian, English abstr]. VM-Novitates (Novosti iz Geologicheskogo Muzeya im. V.I. Vernadskogo), Moskva; 9: 1-47, figs. 1-6, pls. I-XI

  details


Vangengeym, E.A. ; Vislobokova, I.A.; Godina, A.YA. ; Dmitrieva, E.L.; Zhegallo, V.I.; Sotnikova, M.V.; Tleuberdina, P.A., 1993. On the age of mammalian fauna from the Karabulak Formation of the Kalmakpai River (Zaysan Depression, Eastern Kazakhstan). Stratigrafya i Geologicheskaya Korrelyazya [Stratigraphy and Geological Correlation], Moskva 1 (2): 165-171, 1 fig, 1 tab [English version] – ibidem, pp. 38-45 [Russian version]

  details


Vangengeym, E.A.; Sotnikova, M.V.; Alekseeva, L.I.; Vislobokova, I.A.; Zhegallo, V.I.; Zazhigin, V.S.; Shevyreva, N.S., 1988. Biostratigrafya Pozdnego Pliozena-Rannego Pleystozena Tadjikistana (po Faune Mlekopitayushchikh) [Late Pliocene-Early Pleistocene Biostratigraphy of Tadjikistan (based on Mammal faunas)] [in Russian]. Akademya Nauk SSSR, Komissya po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda, Izd-vo “Nauka”, Moskva: pp. 1-127.

  details


Vangengeym, E.A.; Sotnikova, M.V.; Alekseeva, L.I.; Vislobokova, I.A.; Zhegallo, V.I.; Zazhigin, V.S.; Shevyreva, N.S., 1988. Biostratigrafya Pozdnego Pliozena-Rannego Pleystozena Tadjikistana (po Faune Mlekopitayushchikh) [Late Pliocene-Early Pleistocene Biostratigraphy of Tadjikistan (based on Mammal faunas)] [in Russian]. Akademya Nauk SSSR, Komissya po Izuchenyu Chetvertichnogo Perioda, Izd-vo “Nauka”, Moskva: pp. 1-127.

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]