user: pass:
Search results for References by nadachowski, a.
Stefaniak, K.; Kovalchuk, O.; Ratajczak-Skrzatek, U.; Kropczyk, A.; Mackiewicz, P.; Klys, G.; Krajcarz, M.; Krajcarz, M.T.; Nadachowski, A.; Lipecki, G.; Karbowski, K., Ridush, B., Sabol, M., Plonka, T. , 2023. Chronology and distribution of Central and Eastern European Pleistocene rhinoceroses (Perissodactyla, Rhinocerotidae) – A review. Quaternary International: [doi: 10.1016/j.quaint.2023.02.004]
  details


Wisniewski, A.; Stefaniak, K.; Wojtal, P.; Zych, J.; Nadachowski, A.; Musil, R.; Badura, J.; Przybylski, B., 2009. Archaeofauna or palaeontological record? Remarks on Pleistocene fauna from Silesia. Sprawozdania Archeologiczne 61: 33-87, 6 figs

  details


Nadachowski, A.; Werdelin, L., 1996. Kazimierz Kowalski [w/ the full Kowalski bibliography]. Acta Zoologica Cracoviensia, Polska Akad. Nauk 39 (1): i-xxxi

  details


Nadachowski, A., 1976. Fauna kopalna w osadach Jaskini Mamutowej w Wierzchowiu kolo Krakowa (Fossil fauna deposits of Mamutowa = Mammoth Cave in Wierzchowe near Krakow). Folia Quaternaria (Polska Akademia Nauk, Krakow) 48: 17-36

  details[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]