user: pass:


Garutt, N.V., 1992. Otryad Perissodactyla (Neparnopal'e) – Sem. Rhinocerotidae – Morfologya, evolyuzya i stratigrafya nosorogov roda C. antiquitatis (Blum., 1799) iz kollekzii geologo-mineralogicheskogo muzeya Kazanskogo universiteta [Ordo Perissodactyla – Fam. Rhinocerotidae – Morphology, evolution, and stratigraphy of rhinoceroses of the genus C. antiquitatis (Blum.) from the collection of the Geo-Mineral. Museum of the Kazan’ State Univ.] [in Russian] (in Murav’ev & Solodukho, eds: Volzhskaya Fauna Pleystozenovykh Mlekopitayushchikh v Geo-Min. Muzee Kaz. Univ., Izd-vo Kaz. Gos. Un-ta, Kazan’: pp. 76-106, figs 7-15.

  details
 
Location: World
Subject: Anatomy - Head
Species: Fossil


Original text on this topic:
No details available yet

[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]