user: pass:


Hartog, J., 1716. Notitie van eenige beestevellen aende Caep berustende om aen de universiteijt tot Leyden overgezonden te werden. Manuscript kept in Kaaps Archief C 120. Bijlagen bij de Resolutiƫn van de Raad van Politie, 1716-1717, bl. 571 et seq. : p.50

In: Bax, D. Zuid-Afrika's eerste openbare verzameling op het gebied van kunst en ethnologie 1764-1821, Schenkers: von Dessin, James Cook, James King. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde (N.R.) 75 (3): 1-156, pls. 1-3


  details
 
Location: Museums - Africa
Subject: Text as original
Species: Black Rhino


Original text on this topic:
[Dutch text from transcription by Bax, 1970:50]
[Nos. 1-10]
3. een Rhinoceros of Renoster.
Dese tien staan opgeset, dog het stroo is daar reets uijt, waar mede opgevuld zijn geweest.

[Nos. 1-6]
1. een groot Rinocerosvel.
Dese ses sijn niet opgeset.

[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]