user: pass:
File AvailableHondius, J. 1652 Klare beghryving van Cabo de Bona Esperanca; med de by-gelegen kust naar Angola toe, van Cabo Negro af. Amsterdam, Jodocus Hondius, pp. 1-33, pl. 1
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
African Rhino Species
[Full text in original language] maar wel den Rhenocerus, welkers spoor het spoor des Elephants gelijkt, waar uyt apparent den Sghrijver uyt dat spoor te zien, gelooft en gesghreven heeft datter Elephanten zijn: daar nogtans diegene die een geheel Jaar aan de Cabo de Bona Esperan?a gebleven hebb...
  details

File AvailableHondius, J. 1652 Klare beghryving van Cabo de Bona Esperanca; med de by-gelegen kust naar Angola toe, van Cabo Negro af. Amsterdam, Jodocus Hondius, pp. 1-33, pl. 1
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
African Rhino Species
[Full text in original language] en den Rhenosserus isser ook veel, zijnde een dier zoo groot als een Buffel, en goed on te eete dogh groof van draad.
  details


[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]