user: pass:
File AvailableKolb, P. 1731 The present state of the Cape of Good Hope, volume II: containing, the natural history of the Cape. London, W. Junys, pp. i-xviii, i-ii, 1-363
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
History
African Rhino Species
No details available yet
  details

File AvailableBarchewitz, E.C. 1730 Allerneueste und wahrhaffte Ost-Indianische Reise-Beschreibung. Chemnitz, Johann Christoph und Johann David Staetzeln, pp. i-xix, 1-657, i-xv
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
Black Rhino
Visit to Cape of Good Hope
[65]
Nebst den Affen hats an Cap ... Nashörner ...
  details

File AvailableBarchewitz, E.C. 1730 Allerneueste und wahrhaffte Ost-Indianische Reise-Beschreibung. Chemnitz, Johann Christoph und Johann David Staetzeln, pp. i-xix, 1-657, i-xv
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Distribution
Black Rhino
Visit to Cape of Good Hope
[65]
Besides monkeys, one can find at the Cape ... rhinoceroses

  details

File AvailableKolb, P. 1727 Naaukeurige en uitvoerige beschrijving van de Kaap de Goede Hoop. Amsterdam, Balthazar Lakeman, vol. 1, pp. i-xviii, 1-529
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
African Rhino Species
[189]
De Neushoorn, die van de Dierbeschryvers Rhinoceros, van de Indianen Abada, van de Hottentotten Tuabba en ook Nabba word genaamt, is zoo vele oneenigheden onderworpen, dat men wegens de menigvuldige tegenstrydige gevoelens, schynt in een doolhof te geraken, als men dezelve tegen elkander...
  details

File AvailableLeguat, F. 1720 Voyage et avantures de Francois Leguat & de ses compagnons, en deux isles desertes des Indes Orientales. Londres, David Mortier, vol. 1, pp. 1-436
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
African Rhino Species
[93] Java
Il se trouve dans cette isle des bêtes feroces comme des Rhinocéros & des Tigres. Ceux-ci sont d'une prodigieuse grosseur.

[145] Cap de Bonne-Esperance
Il y a aussi des Elephans, des Rhinoceros [and others]

[146]
Pour la licorne, c'est une chimere...
  details

File AvailableKolb, P. 1719 Caput Bonae Spei Hodiernum, das ist: vollstaendige Beschreibung des Africanischen Vorgeburges des Guten Hofnung. Nuernberg, Peter Conrad Monath, pp. i-xix, 1-846, index
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
African Rhino Species
[1719: 159]
Das Nashorn-Thier, welches von den Thier-Beschreibern Rhinoceros, von den Indianern Abada, von denen Hottentotten Tuabba, und auch Nabba genennt wird, ist so vielen Zwistigkeiten unterworfen, daß man fast, wegen der vielen wiederwärtigen Meinungen, in einen Irrgarten zu gerathen ...
  details

File AvailableZiegenbalg, B. 1718 Propagation of the gospel in the east: being an account of the success of two Danish missionaries, lately sent to the East-Indies for the conversion of the heathens in Malabar, 3rd ed. London, Joseph Downing, part 1, pp. i-xxxvi, 1-78
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Distribution
African Rhino Species
No details available yet
  details

File AvailableBuetner, J.D. 1716 Warre Relation und Beschrijbung von Cabo de Goede Hoop, und derselber natuurlicher inwoonderen natur-gebrauchen, Thun, und Wesen, nebst hiesigen Landes Gewachsen, und den zahmen und wilden Gedierten

In: Buetner, J.D. Johan Daniel Butner's account of the Cape, brief description of Natal, Journal extracts on East Indies. Edited by G.S. Nienaber and R. Raven-Hart. Cape Town, A.A. Balkema: pp. i-iv, 1-161
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
History
African Rhino Species
No details available yet
  details

File AvailableBogaert, A. 1711 Historische reizen der oostersche deelen van Asia: zynde eene historische beschryving dier koninkryken en landschappen, door hem bezocht en doorwandelt, beneffens een nauwkeurig ontwerp van de zeden, drachten, wetten en godtsdienst der zelver inwoonders, en wat verder wegens de dieren, planten, vruchten, enz. in die gewesten aanmerkenswaardig is. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, vol. 1, pp. i-iv, 1-604, i-vi
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
African Rhino Species
[Visit to Cape of Good Hope]
[1711: 104]
Men vind daar ook een zeker gedierte dat, gelijk de reinoster, een, twe hoornen van een gelijke lengte op de neus draagt. 't Heeft de grootte van eenen matelyken olifant, en gelijkt de staart en pooten zeer wel naer 't zelve dier. Recht en ...
  details

File AvailableLockyer, C. 1711 An account of the trade in India: containing rules for good government in trade, price courants, and tables: with descriptions of Fort St. George, Acheen, Malacca, Condore, Canton, Anjengo, Muskat, Gombroon, Surat, Goa, Carwar, Telichery, Panola, Calicut, the Cape of Good-Hope, and St. Helena. Their inhabitants, customs religion, goverment, animals, fruits, &c. To which is added, an account of the management of the Dutch in their affairs in India. London, Samuel Crouch, pp. i-xii, 1-340
Location:
Subject:
Species:
Africa - Southern Africa - South Africa
Text as original
African Rhino Species
[Visit Cape of Good Hope, 22 May - 12 July 1706 ]
[1711: 295]
The skins of which may be seen for a shilling in the Company's House at the Great Garden, well stuff'd, and placed to such advantage that at a distance they may be mistaken for live ones.
[296]
The Hypotamus, or Sea...
  details


[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]