Search results for References by zhao, keliang
Zhang, Bei; Zou, Songlin; Chen, Xi; Zhao, Keliang; Wen, Jun; Deng, Li; Tong, Haowen, 2017. Mammalian fossils from Yangjiawan Cave 2 of Pingxiang, Jiangxi province, and their age estimation [in Chinese, English abstract]. Quaternary Sciences 37 (1): 155-165, 4 figs, 2 tabs [doi:10.11928/j.issn.1001-7410.2017.01.14]

  details


Zhang, Bei; Zou, Songlin; Chen, Xi; Zhao, Keliang; Wen, Jun; Deng, Li; Tong, Haowen, 2017. [Mammalian fossils from Yangjiawan Cave 2 of Pingxiang, Jiangxi province, and their age estimation] [in Chinese, English abstr]. Quaternary Sciences 37 (1): 155-165, 4 figs, 2 tabs [doi:10.11928/j.issn.1001-7410.2017.01.14]

  details


Zou, Songlin; Chen, Xi; Zhang, Bei; Zhao, Keliang; Wen, Jun; Deng, Li; Tong, Haowen, 2016. Preliminary report on the Late Pleistocene mammalian fauna from Shangli County, Pingxiang, Jiangxi Province. Acta Anthropologica Sinica, Beijing; 35 (1): 109-120, 5 figs, 1 tab [doi:10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2016.0010]

  details