user: pass:


Chys, J.A. van der, 1889. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811, volume 5, 1743-1750. Batavia, Landsdrukkerij and 's Hage, M. Nijhoff, pp. i, 1-787

  details
 
Location: Asia - South East Asia - Indonesia
Subject: Text as original
Species: Asian Rhino Species


Original text on this topic:
Dutch text of resolutions by the government in the Dutch East Indies

[479]
1 September 1747.
Uitlooving eener premie van 10 rijksdaalders voor het dooden van een rhinoceros of tyger.
De Commissaris tot en over de zaken van den inlander had voor dat doel reeds voorgeschoten 860 rijksdaalders, omdat sedert medio October 1746 tot ult. Augustus 1747 gedood waren 60 rhinocerossen en 26 tygers.

[598]
14 January 1749
Intrekking der premie, vastgesteld den 1sten September 1747 op het dooden van rhinocerossen.
Volgens de Regering liep deze recognitie al wat hoog op ‘stok’ en waren ‘de renosters wel mede verslindende dieren, doch, als selfs voor de meschen schuw zijnde, in verre na so gevaarlijk niet als de tijgers.’
Sedert 1 september 1747 waren premiën uitbetaald voor het dooden van 526 rhinocerossen en 80 tijgers tot een bedrag van 606 rijksdaalders.

[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]